OCHRANA DAT

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, a proto zpracovává společnost uvedená v tiráži („WECUBEX“) osobní údaje v souladu s aplikovatelnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů a zabezpečení dat.

I. ODPOVĚDNÁ OSOBA A OSOBA POVĚŘENÁ OCHRANOU DAT

Osobou odpovědnou za shromažďování a zpracování osobních dat je:

WECUBEX GmbH
Rothenburger Straße 42
91593 Burgbernheim

​Naše osoby povřené ochranou dat najdete na:

dsgvo@wecubex.com
WECUBEX GmbH
Rothenburger Straße 42
91593 Burgbernheim

II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT PŘI VYVOLÁNÍ NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

​V rámci Vašeho používání webových stránek, aplikací nebo online nástrojů společnosti WECUBEX (dále uváděny jako „Online nabídka WECUBEX“) zpracovává WECUBEX následující osobní data:

Osobní data, která zadáte dobrovolně sami v rámci online nabídky WECUBEX (jako při přihlášení, v případě dotazu za účelem navázání kontaktu nebo v rámci účasti na anketě, atd.) jako např. jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, nebo

 • Informace, které budou například uvedeny v rámci dotazu na technickou podporu.
 • Informace, které jsou nám automaticky zasílány z Vašeho webového prohlížeče nebo koncového zařízení, jako např. Vaše IP adresa, typ přístroje/zařízení, typ prohlížeče, dříve navštívená webová stránka, navštívené podstránky nebo datum a čas příslušného dotazu návštěvníka.

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely, abychom Vám umožnili využívat služby a funkce online nabídky WECUBEX,

 • zjištění Vaší identity a umožnění autentizace uživatele,
 • zpracování Vašeho dotazu,
 • kontaktování našich návštěvníků a uživatelů se všeobecnými nebo personalizovanými informacemi a reklamními sděleními, které se týkají služby,
 • vypracování souhrnných statistických dat a jiných kumulovaných a/nebo odvozených neosobních informací, které můžeme používat pro poskytování a zlepšování našich služe
 • prosazování našich podmínek k používání, uplatnění nebo odvrácení právních nároků a za účelem zabránění a znemožnění podvodných a podobných jednání včetně útoků na naši IT infrastrukturu.

Zpracování osobních dat je nutné pro dosažení uvedených účelů. Pokud není při zjišťování/shromažďování osobních dat výslovně uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování dat:

 • realizace a splnění smlouvy s Vámi (článek 6 (1) (b) Obecného nařízení o ochraně dat),
 • splnění právních povinností, které se vztahují na WECUBEX (článek 6 (1) (c) Obecného nařízení o ochraně dat), nebo
 • ochrana oprávněných zájmů WECUBEX (článek 6 (1) (f) Obecného nařízení o ochraně dat). Oprávněný zájem společnosti WECUBEX spočívá ve zpracování Vašich osobních údajů za účelem nabídky a provozování online nabídek WECUBEX.

V některých případech Vás výslovně žádáme o Váš souhlas se zpracováním osobních dat.  V takovém případě je právním základem pro zpracování osobních údajů Vámi udělený souhlas (článek 6 (1) (a) Obecného nařízení o ochraně dat).

Cookies

Do našich online nabídek WECUBEX vkládáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do PC uživatele Internetu. Slouží k řízení internetového spojení během Vaší návštěvy našich webových stránek.  Zároveň získáváme prostřednictvím cookies informace, které nám umožňují optimalizovat naše webové stránky dle potřeb návštěvníků. Cookies jsou zčásti ukládány pouze po dobu Vaší návštěvy na webových stránkách a zčásti jsou ukládány dlouhodobě Vaším prohlížečem. Všechna cookies na našich webových stránkách obsahují pouze čistě technické informace, žádná osobní data. Přirozeně si můžete naše webové stránky prohlížet bez cookies. Nicméně většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies můžete zabránit tak, že tak učiníte v nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud nebudete akceptovat žádná cookies, může to mít za následek omezení funkcí našich nabídek.

Používáme následující cookies:

Webová analýza prostřednictvím nástroje Google Analytics

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, což je služba webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“).

Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují nám analyzovat používání webové stránky. Informace uložení souborem cookie o Vašem používání této webové stránky jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam uloženy.

Aktivací anonymizace IP adresy na této webové stránce bude Vaše IP adresa v členských státech EU nebo v jiných smluvních státech, které jsou vázány Dohodou o evropském hospodářském prostoru, společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA odesílána celá IP adresa a zkrácena až tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotila používání této webové stránky a vypracovala zprávy o aktivitách na této webové stránce a poskytovala provozovateli další služby související s používáním webových stránek a Internetu. Adresa IP zaslaná prostřednictvím služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými daty Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením v softwaru Vašeho webového prohlížeče; nicméně Vás upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Dále můžete zabránit shromažďování dat prostřednictvím souborů cookies, které se týkají Vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), a rovněž zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

​Alternativně k pluginu nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních můžete zabránit sběru dat službou Google Analytics  kliknutím na následující odkaz. Tím dojde k vložení souboru opt-out-cookie, který při další návštěvě této webové stránky zabrání shromažďování dat nástrojem Google Analytics (tento soubor opt-out-cookie bude fungovat pouze v tomto konkrétním prohlížeči a pro tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči vymažete Vaše cookies, pak musíte tento soubor opt-out-cookie opět umístit kliknutím na příslušný odkaz): deaktivovat Google Analytics.

Odkazy na jiné webové stránky

Tato směrnice o ochraně dat platí pouze pro online nabídky WECUBEX a nikoli pro webové stránky a aplikace třetích stran.  Online nabídky WECUBEX mohou obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran, které by Vás mohly zajímat. WECUBEX nezodpovídá za shromažďování, zpracování a používání Vašich dat v rámci webových stránek nebo aplikací, které nejsou provozovány společností WECUBEX, ani za jejich obsah.

III. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT OBCHODNÍCH PARTNERŮ 

Kategorie dat, účel zpracování a právní základ

V rámci spolupráce s obchodními partnery zpracovává společnost WECUBEX osobní data kontaktních osob zákazníků, zájemců, smluvních prodejců, dodavatelů a partnerů (dále jen „obchodní partner“):

 • služební telefonní čísla, telefonní čísla služebních mobilů, firemní faxová čísla a služební emailové adresy,
 • platební údaje jako jsou údaje, které jsou potřebné k provedení platby nebo k zabránění podvodu, včetně informací o kreditní kartě a kontrolního čísla karty,
 • další informace, jejichž zpracování je v rámci projektu nebo uzavření smluvního vztahu se společností WECUBEX nutné, nebo informace, které byly uvedeny dobrovolně obchodními partnery, např. v rámci uskutečněných objednávek, poptávek nebo detailů o projektu,
 • osobní data, která byla zjištěna z veřejně dostupných zdrojů, informačních databází nebo z informačních agentur a
 • je-li to nutné z právního hlediska v rámci screeningu souladu (Compliance Screening): datum narození, legitimace a číslo legitimace, informace k relevantním soudním řízením a jiným právním sporům, ve kterých je obchodní partner účastníkem.

 

Společnost WECUBEX zpracovává osobní data pro následující účely: komunikace s obchodními partnery týkající se produktů, služeb a projektů, např. za účelem zpracování poptávek obchodních partnerů nebo přípravy technických informací o produktu,

 • Plánování, realizace a správa (smluvních) obchodních vztahů mezi společností WECUBEX a obchodním partnerem, např. za účelem vyřízení objednávky produktů a služeb, inkasa plateb, účetní evidence a vyúčtování a provedení dodávek, údržby nebo oprav,
 • Provedení ankety pro zákazníky, marketingových kampaní, tržních analýz, výherních her, soutěží nebo podobných akcí a událostí,
 • Zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů a služeb a rovněž našich webových stránek, zabránění a odhalení bezpečnostních rizik, podvodného jednání a jiného kriminálního jednání s úmyslem uškodit,
 • Dodržování (i) právních požadavků (např. povinnost úschovy daňových a obchodněprávních dat), (ii) stávajících povinností pro provádění screeningu shody (za účelem prevence hospodářské kriminality nebo praní peněz) a rovněž (iii) směrnic WECUBEX a průmyslových norem a
 • Urovnání právních sporů, prosazení stávajících smluv a uplatnění, výkon a obhajoba právních nároků.

Zpracování osobních dat je nutné pro dosažení uvedených účelů. Pokud není při zjišťování/shromažďování osobních dat výslovně uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování dat:

 • realizace a splnění smlouvy s Vámi (článek 6 (1) (b) Obecného nařízení o ochraně dat),
 • splnění právních povinností, které se vztahují na společnost WECUBEX (článek 6 (1) (c) Obecného nařízení o ochraně dat), nebo
 • ochrana oprávněných zájmů společnosti WECUBEX (článek 6 (1) (f) Obecného nařízení o ochraně dat). Oprávněný zájem WECUBEX spočívá v navazování a realizaci obchodních vztahů.

V některých případech Vás výslovně žádáme o Váš souhlas se zpracováním osobních dat.  V takovém případě je právním základem pro zpracování osobních údajů Vámi udělený souhlas (článek 6 (1) (a) Obecného nařízení o ochraně dat).

Pokud jste pro jednotlivý případ udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních dat, pak je tento souhlas právním základem pro zpracování dat (článek 6 (1) (a) Obecného nařízení o ochraně).

IV. POSKYTNUTÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Společnost WECUBEX v případě potřeby poskytuje Vaše osobní údaje:

 • Jiným společnostem WECUBEX, je-li to nutné v souvislosti s nabídkou a provozováním online nabídek  WECUBEX, s navazováním a realizací obchodních vztahů,
 • Poskytovatelům IT služeb, kteří zpracovávají data v rámci poskytování svých služeb (např. poskytovatelé provádějící údržbu IT), nebo
 • Soudům, rozhodčím soudům, úřadům neb právním poradcům, je-li to nutné pro dodržení platného práva nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Online nabídky WECUBEX jsou hostovány na strato.de. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím datové paměti, databází a obecných stránek strato a wix.com příslušných firem. Ukládejte Vaše data na bezpečných serverech chráněných firewallem v souladu s Obecným nařízením o ochraně dat (DVSGO).

V. LHŮTA ULOŽENÍ V PAMĚTI

Pokud při shromažďování dat (např. v rámci prohlášení souhlas) není výslovně uvedena doba, po kterou mají být data uložena, pak budou Vaše osobní údaje smazány, jakmile již nebudou potřebné ke splnění účelu ukládání dat, ledaže by uložení dat bylo požadováno zákonem a smazání dat nebylo možné (např. lhůty pro úschovu dat dle obchodního a daňového zákona).

VI. ODVOLATELNOST UDĚLENÉHO SOUHLASU

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních dat, máte právo tento souhlas kdykoli s účinností pro budoucnost kdykoli odvolat.  Odvolání se netýká zákonnosti zpracování dat, ke kterému docházelo na základě uděleného souhlasu před tímto odvoláním.  Po odvolání smí WECUBEX osobní data zpracovávat pouze, pokud WECUBEX může zpracování dat provádět na jiném právním základě.

VI. VAŠE PRÁVA

Dle aplikovatelného práva o ochraně dat máte případně právo:

 • Požadovat potvrzení, zda  WECUBEX zpracovává Vaše osobní data a informaci o osobních datech, která WECUBEX zpracovává, a právo získat další informace,
 • Požadovat opravu nesprávných osobních dat,
 • Požadovat smazání osobních dat zpracovávaných společností WECUBEX,
 • Požadovat omezení zpracování dat společností WECUBEX,
 • Požadovat převedení dat nebo
 • Odporovat zpracování dat společností WECUBEX.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně dat kdykoli změnit, proto je pravidelně kontrolujte. Změny a objasnění nabývají účinnosti bezprostředně po jejich zveřejnění na webové stránce. Pokud provedeme zásadní změny v této směrnici, budeme Vás o těchto změnách informovat. Tímto je Vám známo, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností informace případně používáme a/nebo zveřejňujeme.