Request Skip to main content

Whistleblowing info

Informace o vnitřním oznamovacím systému podle zákona č. 171/2023 Sb.

Obchodní společnost:

obchodní firma:Wecubex Systemtechnik s.r.o.
IČ:25246925
se sídlem:MUDr. Šlejmara 609, Holýšov, PSČ: 345 62
zápis v OR:Krajský soud v Plzni, C. 12650

zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále též „Zákon“, vnitřní oznamovací systém (VOS).

V rámci vnitřního oznamovacího systému jsou k dispozici následující komunikační metody:


Kontaktní údaje pro písemná oznámení – příslušná osoba:
E-Mail: whistleblowing@janakopackova.cz
příslušná osoba:
JUDr. Jana Kopáčková
advokát
Petrovická 283
344 01 DOMAŽLICE

Kontaktní údaje pro ústní podání:

jméno, příjmení:JUDr. Jana Kopáčková
telefonní číslo:00420 603 591 988
email:whistleblowing@janakopackova.cz

Obchodní společnost Wecubex Systemtechnik s.r.o. využívá v souladu se Zákonem svého oprávnění a vylučuje přijímání oznámení od jiných osob, než je následující okruh osob:

  • zaměstnanci
  • účastníci odborných stáží či odborných praxí
  • uchazeči o zaměstnání.

Dále je možné podat v rámci ČR oznámení prostřednictvím systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR: Whistleblower – Justice.cz

Obchodní společnost Wecubex Systemtechnik s.r.o. zřídila vnitřní oznamovací systém pro účely podávání oznámení v souladu se Zákonem, příslušná osoba splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce a garantuje při přijímání a zpracování oznámení postup podle Zákona.

 

 

Cookies verwalten